#5#5#5


www.overrood.nl

Over Rood helpt haar cliënten financieel gezond te worden en te blijven. Hiertoe bied zij ondersteunende diensten, waaronder workshops, en kent verschillende vestigingen in Nederland.

bijzonderheden

  • Een profielpagina voor elke vestigingslokatie, met lokatie-specifieke gegevens als agendapunten (workshops e.d.) en nieuwswaardigs, welke is te beheren door de lokale functionaris.