Offerte aanvragen

datkanwel

webontwikkeling

Websites en nieuwe functionaliteit

Ontwikkeling

Datkanwel ontwikkelt websites van de grond af, en integreert nieuwe functionaliteit in bestaande websites. De basis is het WordPress; u kunt zelfstandig de inhoud wijzigen, zonder codetaal.

Uitbreiding

WP-sites kunnen veelal kostenefficiënt worden uitgebreid dankzij voorhanden technologie (plugins). Denk aan tweetaligheid, een agenda, statistieken of formulieren met keuzelogica.

Code

Datkanwel vermijdt een overhead aan functionaliteit te gebruiken; sites met 20 plugins vallen sneller om en zijn trager. Voor beperkte functies volstaan een paar regels custom code.

Beheer

Een website zelf beheren betekent een inzichtelijke beheerarchitectuur. Knoppen en invulvelden e.d. komen op een logische plek. Voor het beheer krijgt u een goede handleiding.

Updates

Ieder complex systeem vraagt onderhoud. Deze updates kunt u in principe zelf doen. Informeert u naar de mogelijkheden van een onderhoudscontract om de kans op downtime te minimaliseren.

Beveiliging

Datkanwel sterkt haar sites door instellingen op servernivo, door toepassing van uitsluitend bewezen plugins, en door beveiligingssoftware te installeren en naar wens configureren.

https://www.queercomrades.com

Van de website: “Queer Comrades is China’s only non-profit LGBT webcast. Our mission is to document queer culture in all its aspects in order to raise public awareness on LGBT matters. […]”

bijzonderheden

 • streaming van eigen gehoste video’s (+500) ivm themata die nog steeds gevoelig liggen in veel delen van de wereld
 • tweetalige content (chinees / engels) mbv WP multisitehttps://www.atmetis.nl

Atmetis is een snel groeiend bedrijf dat (o.a.) risico-inspecties, waardebepaling en taxaties verzorgt.

bijzonderheden

 • Complex keuzeformulier voor gedifferentieerde aanvragen.
 • Serverside / front-end scripts voor geordend importeren van aanvragen.
 • Ontwerp (niet het logo)

https://www.izharelias.com

Elias geniet internationaal bekendheid als gitarist, en produceert geregeld werk op CD.

bijzonderheden

 • Elias kan zelf een nieuw album toevoegen aan zijn overzicht / verkooplijst.
 • Plaatsen agendapunten c.q. concertdata is overzichtelijk gemaakt en eenvoudig te beheren. Aankomende concerten worden vanzelf getoond aan de bezoeker, die op voorbije data verdwijnen automatisch naar de achtergrond.
 • De oude site van Elias is overgezet in WP zodat hij het beheer zelf kon gaan doen, en zo is de site ook responsive geworden.

www.overrood.nl

Over Rood helpt haar cliënten financieel gezond te worden en te blijven. Hiertoe bied zij ondersteunende diensten, waaronder workshops, en kent verschillende vestigingen in Nederland.

bijzonderheden

 • Een profielpagina voor elke vestigingslokatie, met lokatie-specifieke gegevens als agendapunten (workshops e.d.) en nieuwswaardigs, welke is te beheren door de lokale functionaris.

http://www.ggzhouten.nl

Een verzamelportaal voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten in Houten.

bijzonderheden

 • Custom code voor zoekfilters, die een vlotte keuze mogelijk maken uit het aanbod aan Houtense vrijgevestigde psychologen.
 • Voor de aangesloten psychologen is een (ingeperkte) beheerfunctie ingebouwd; zij beheren hun eigen profiel.

https://toentertafel.com

Van de website: “ToenTerTafel biedt een mogelijkheid om met een culinaire tijdreis het verleden te ontdekken! Met de keukengeheimen van toen bereiden we een feestmaal om je bij elke hap te verbazen over de smaak van lang vervlogen tijden”.

bijzonderheden

 • ontwikkeling
 • & ontwerp
 • & fotografie

https://www.paulderoos-architect.nl

Paul de Roos – Architect / Adviseur

bijzonderheden

 • Ontwikkeling: eigen gemaakt template en scripts, versterkt met tools (plugins) om het beheer toegankelijk en degelijk te houden.
 • Ontwerp: Deze indeling was leidend voor het ontwerp. Dit betekende zonder meer een onconventionele navigatie. Om het ontwerp passend te houden op de vele verschillende schermgroottes, schalen nagenoeg alle elementen fluïde en op grond van de hoogte/breedte-verhouding.
 • In essentie een portfolio in beeld, waaronder per project in de slides ook 1 video kan worden opgenomen.

Vraag direct een offerte aan, of laat met u meedenken in een vrijblijvend gesprek.

 • datkanwel
 • 06 3377 5958
 • info@datkanwel.nl
 • Grenadadreef 3B
 • 3563 HE Utrecht

Ja, ik ga akkoord met verwerken van mijn persoonlijke gegevens door datkanwel.nl zoals bescheven in de privacyverklaring.

Privacyverklaring Datkanwel

Datkanwel, gevestigd aan Grenadadreef 3B, 3573HE te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • Datkanwel
 • https://datkanwel.nl
 • Olav Kaspers
 • Grenadadreef 3B,
 • 3573HE te Utrecht
 • tel. +31 (0)6 33 77 59 58

Datkanwel is de eenmanszaak van Olav Kaspers. Ook voor kwesties rond AVG is hij te bereiken via info@datkanwel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Datkanwel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@datkanwel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen/motivering verwerking persoonsgegevens

 • Afhandelen van uw betaling
 • Bellen of e-mailen indien nodig voor onze dienstverlening aan u
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Goederen en diensten bij u afleveren
 • Wegens wettelijke verplichting, zoals bij onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Datkanwel laat besluiten door computerprogramma's of -systemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, niet gebeuren zonder tussenkomst van Datkanwel (Olav Kaspers) zelf.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Datkanwel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, en wegens wettelijke verplichting (factuurgegevens).

Delen persoonsgegevens met derden

Datkanwel verstrekt uw gegevens uitsluitend waar nodig voor uitvoering van onze overeenkomst met u, of i.v.m. een wettelijke verplichting. Met betreffende bedrijven / instanties sluiten wij een bewerkersovereenkomst om het niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid bij hen te handhaven. Datkanwel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Datkanwel gebruikt alleen (technische en functionele) cookies waarvoor uw toestemming niet is vereist. Desgewenst kunt u uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat en/of oude cookies verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, en om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Datkanwel. Dergelijke verzoeken stuurt u naar: info@datkanwel.nl, met daarbij een kopie van uw paspoort ter identificatie. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart, ter bescherming van uw privacy. Onze reactie volgt binnen vier weken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Datkanwel neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan, zoals

 • Het niet puliekelijk bekend maken van de door Datkanwel gebruikte systemen, software en methoden voor zover deze kennis een risico voor de beveiliging er van inhoudt.
 • een beveiligde internetverbinding (TLS)
 • techniek (DKIM, SPF en DMARC) tegen e-mails ten onrechte uit onze naam
 • techniek (DNSSEC) tegen omleiding naar een vals IP-adres

Klachten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Olav Kaspers via info@datkanwel.nl.

Ook heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons