Offerte aanvragen

datkanwel

webontwikkeling

Kom er achter wat wel kan.

Ontwikkeling

Datkanwel levert het technische bouwwerk dat een web-ontwerp draagt. WordPress is hiervoor de basis, waarmee u zelfstandig de inhoud kunt wijzigen, zonder codetaal.

Uitbreiding

Heeft u al een WordPress-site? Dan kan uw site kostenefficiënt worden uitgebreid. Denk aan het toepassen van tweetaligheid, een agenda, statistieken of formulieren met keuzelogica.

Integratie WP

Zelf wijzigingen doorvoeren? Technische uitbreiding makkelijk maken? Laat uw huidige site voorzien van WordPress. Het ontwerp kan het zelfde blijven, of meteen worden verbeterd.

Optimalisatie

Belangrijk om de aandacht van bezoekers vast te houden: een vlot werkende site. Hapert deze, dan is daar wat aan te doen. Een technische kwestie, waarmee Datkanwel goed raad weet.

Onderhoud

Ieder complex systeem vraagt onderhoud om goed te blijven werken: denk aan updates. Als wij dit doen, dan gebeurt dit veilig. Datkanwel informeert u graag over een onderhoudscontract.

Reparatie

Een fout in de websoftware, een probleem bij de hostingpartij, of er is op uw site ingebroken: Datkanwel helpt u uit de brand, en informeert u vooraf over de te verwachten kosten.

lees meer…

1. WordPress

Met WordPress als basis kun je alle kanten op; typische WordPress-sites bestaan dus niet. Typisch is dat functionele uitbreidingen kostenefficiënt uitvoerbaar zijn, en dat u zelfstandig de inhoud kunt wijzigen. Daarom WP.

 

2. Ontwerp

Datkanwel ontwikkelt zelf het technische bouwwerk dat een ontwerp draagt, en werkt voor uitgebreidere sites met een buro voor ontwerp. Een goed ontwerp is meteen een functioneel ontwerp, en levert de stijlelementen (font, logo, beeld, …).

 

3. Beheer

Op basis van een helder functioneel ontwerp zal de beheerarchitectuur van uw site zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt. Dit maakt het gebruik van de site eenvoudiger.

 

4. Grondigheid

Datkanwel beperkt het gebruik van uitgebreide modules (plugins) als standaardoplossing, want doelmatig gebruik van een paar regels code levert een lichtere, stabielere en snellere site.

 

5. Effectiviteit

Wij bouwen sites die vlot werken en plaatsen deze liefst achter SSL-versleuteling bij een goede hostingpartij. Samen met een consistent verhaal bepaalt dit tegenwoordig vindbaarheid en conversie.

 

6. Nazorg

Ons doel is een website die u ergens brengen zal. Dat begint met een duidelijke bediening (dashboard, structuur). Knoppen en invulvelden e.d. komen op een logische plek. Voor het beheer krijgt u een goede handleiding.

www.interhoff.nl – Site woonwinkel / ontwerpstudio Maarssen

Interhoff te Maarsen biedt interieurproducten, advies en online tips in de vorm van een blog. Doel en gebruik van de site is verder uitgewerkt als voorbeeld

www.interhoff.nl
webburo atypisch
W/CREATIE
custom theme (boxed, responsive)

www.overrood.nl – Site Stichting Over Rood

Ontwikkeling platform-website voor Stichting Over Rood. Over Rood helpt haar cliënten financieel gezond te worden en te blijven. Hiertoe bied zij ondersteunende diensten, waaronder workshops, en kent verschillende vestigingen in Nederland.

Voor elke vestigingslokatie is een profielpagina, met lokatie-specifieke gegevens als agendapunten (workshops e.d.) en nieuwswaardigs. Over Rood groeit. Bij openen van een nieuwe vestiging kan de klant zelf een profielpagina toevoegen, welke (in principe) te beheren is door een lokale functionaris.

De website is geschikt gemaakt voor bezoek met tablet & telefoon (responsive).

www.overrood.nl
Gantry / Hydrogen (responsive)
Deels bestaand / Datkanwel
Aangeleverd / nabewerkt Datkanwel

www.izharelias.com – Site gitarist Izhar Elias

Website van gitarist Izhar Elias. Elias is al wat jaren bekend, en produceert geregeld werk op CD. Belangrijke reden voor een nieuwe website was dan ook het verbeteren van het eigen beheer: Elias kan nu zelf een nieuw album toevoegen aan zijn overzicht.

Ook is het plaatsen van agendapunten c.q. concertdata is overzichtelijk gemaakt en eenvoudig te beheren. Aankomende concerten worden vanzelf getoond aan de bezoeker (en die op voorbije data verdwijnen automatisch naar de achtergrond).

Een andere vooruitgang is dat de site ook op tablet & telefoon goed te gebruiken is (responsiviteit).

Datkanwel (3-voudig responsive boxed)
www.izharelias.com
Datkanwel
Aangeleverdwww.ggzhouten.nl – Site vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten in Houten

Verzamelportaal voor meerdere zelfstandigen. Door toepassing van zoekfilters met vast bepaalde termen, is makkelijk een keuze te maken uit de (beknopte) profielen van Houtense vrijgevestigde psychologen.

Aangesloten psychologen kunnen elk afzonderlijk hun profiel wijzigen c.q. bijhouden, en door verwijzen naar de eigen hoofdsite.

www.ggzhouten.nl
Ares
Datkanwel (Logo & site)
Aangeleverd door de betreffende personen, nabewerkt door Datkanwel

www.thebv.nl – Site The BV

Website voor The BV / Tom Huizinga Enterprises.

De website is geschikt gemaakt voor bezoek met tablet & telefoon (responsive).

www.thebv.nl
Increat
Studio Maren Bruinwww.baukje-exler.nl – Site kunstenares Baukje Exler

Website kunstenares Baukje Exler. De site bevat veel beeld van haar werk, dat toegankelijk is gemaakt door gebruik van accordion galleries. Per pagina kan een achtergrondkleur en een aparte headerfoto worden ingesteld door de klant.

Gantry / Hydrogen (responsive)
www.baukje-exler.nl
Datkanwel
Aangeleverd

Kom er achter wat wel kan. Vraag direct een offerte aan, of laat met u meedenken in een vrijblijvend gesprek.
 • datkanwel
 • 06 3377 5958
 • info@datkanwel.nl
 • Grenadadreef 3B
 • 3563 HE Utrecht
Ja, ik ga akkoord met verwerken van mijn persoonlijke gegevens door datkanwel.nl zoals bescheven in de privacyverklaring.

  Privacyverklaring datkanwel.nl

  datkanwel.nl, gevestigd aan Grenadadreef 3B, 3573HE te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  • Datkanwel.nl
  • https://datkanwel.nl
  • Olav Kaspers
  • Grenadadreef 3B,
  • 3573HE te Utrecht
  • tel. +31 (0)6 33 77 59 58
  Datkanwel.nl is de eenmanszaak van eigenaar Olav Kaspers, alszodanig tevens optredend als Functionaris Gegevensbescherming van datkanwel.nl. Voor kwesties rondom de AVG wet is hij te bereiken via info@datkanwel.nl

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  datkanwel.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via olav.kaspers@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  datkanwel.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • datkanwel.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  datkanwel.nl neemt [niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van datkanwel.nl) tussen zit. datkanwel.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  datkanwel.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

  Delen van persoonsgegevens met derden

  datkanwel.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. datkanwel.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  datkanwel.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door datkanwel.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar olav.kaspers@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. datkanwel.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  datkanwel.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@datkanwel.nl. datkanwel.nl heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe] - Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. - TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. -DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. -DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.