Offerte aanvragen

datkanwel

webontwikkeling

info@datkanwel.nl | O6-33775958

Ontwikkeling

Datkanwel levert het technische bouwwerk dat een web-ontwerp draagt. WordPress is hiervoor de basis, waarmee u zelfstandig de inhoud kunt wijzigen, zonder codetaal.

Uitbreiding

Heeft u al een WordPress-site? Dan kan uw site kostenefficiënt worden uitgebreid. Denk aan het toepassen van tweetaligheid, een agenda, statistieken of formulieren met keuzelogica.

Integratie WP

Zelf wijzigingen doorvoeren? Technische uitbreiding makkelijk maken? Laat uw huidige site voorzien van WordPress. Het ontwerp kan het zelfde blijven, of meteen worden verbeterd.

Optimalisatie

Belangrijk om de aandacht van bezoekers vast te houden: een vlot werkende site. Hapert deze, dan is daar wat aan te doen. Een technische kwestie, waarmee Datkanwel goed raad weet.

Onderhoud

Ieder complex systeem vraagt onderhoud om goed te blijven werken: denk aan updates. Als wij dit doen, dan gebeurt dit veilig. Datkanwel informeert u graag over een onderhoudscontract.

Reparatie

Een fout in de websoftware, een probleem bij de hostingpartij, of er is op uw site ingebroken: Datkanwel helpt u uit de brand, en informeert u vooraf over de te verwachten kosten.

lees meer…

1. WordPress

Met WordPress als basis kun je alle kanten op; typische WordPress-sites bestaan dus niet. Typisch is dat functionele uitbreidingen kostenefficiënt uitvoerbaar zijn, en dat u zelfstandig de inhoud kunt wijzigen. Daarom WP.

 

2. Ontwerp

Datkanwel ontwikkelt zelf het technische bouwwerk dat een ontwerp draagt, en werkt voor uitgebreidere sites met een buro voor ontwerp. Een goed ontwerp is meteen een functioneel ontwerp, en levert de stijlelementen (font, logo, beeld, …).

 

3. Beheer

Op basis van een helder functioneel ontwerp zal de beheerarchitectuur van uw site zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt. Dit maakt het gebruik van de site eenvoudiger.

 

4. Grondigheid

Datkanwel beperkt het gebruik van uitgebreide modules (plugins) als standaardoplossing, want doelmatig gebruik van een paar regels code levert een lichtere, stabielere en snellere site.

 

5. Effectiviteit

Wij bouwen sites die vlot werken en plaatsen deze liefst achter SSL-versleuteling bij een goede hostingpartij. Samen met een consistent verhaal bepaalt dit tegenwoordig vindbaarheid en conversie.

 

6. Nazorg

Ons doel is een website die u ergens brengen zal. Dat begint met een duidelijke bediening (dashboard, structuur). Knoppen en invulvelden e.d. komen op een logische plek. Voor het beheer krijgt u een goede handleiding.

www.interhoff.nl – Site woonwinkel / ontwerpstudio Maarssen

Interhoff te Maarsen biedt interieurproducten, advies en online tips in de vorm van een blog. Doel en gebruik van de site is verder uitgewerkt als voorbeeld

www.interhoff.nl
webburo atypisch
W/CREATIE
custom theme (boxed, responsive)

www.overrood.nl – Site Stichting Over Rood

Ontwikkeling platform-website voor Stichting Over Rood. Over Rood helpt haar cliënten financieel gezond te worden en te blijven. Hiertoe bied zij ondersteunende diensten, waaronder workshops, en kent verschillende vestigingen in Nederland.

Voor elke vestigingslokatie is een profielpagina, met lokatie-specifieke gegevens als agendapunten (workshops e.d.) en nieuwswaardigs. Over Rood groeit. Bij openen van een nieuwe vestiging kan de klant zelf een profielpagina toevoegen, welke (in principe) te beheren is door een lokale functionaris.

De website is geschikt gemaakt voor bezoek met tablet & telefoon (responsive).

www.overrood.nl
Gantry / Hydrogen (responsive)
Deels bestaand / Datkanwel
Aangeleverd / nabewerkt Datkanwel

www.izharelias.com – Site gitarist Izhar Elias

Website van gitarist Izhar Elias. Elias is al wat jaren bekend, en produceert geregeld werk op CD. Belangrijke reden voor een nieuwe website was dan ook het verbeteren van het eigen beheer: Elias kan nu zelf een nieuw album toevoegen aan zijn overzicht.

Ook is het plaatsen van agendapunten c.q. concertdata is overzichtelijk gemaakt en eenvoudig te beheren. Aankomende concerten worden vanzelf getoond aan de bezoeker (en die op voorbije data verdwijnen automatisch naar de achtergrond).

Een andere vooruitgang is dat de site ook op tablet & telefoon goed te gebruiken is (responsiviteit).

Datkanwel (3-voudig responsive boxed)
www.izharelias.com
Datkanwel
Aangeleverdwww.ggzhouten.nl – Site vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten in Houten

Verzamelportaal voor meerdere zelfstandigen. Door toepassing van zoekfilters met vast bepaalde termen, is makkelijk een keuze te maken uit de (beknopte) profielen van Houtense vrijgevestigde psychologen.

Aangesloten psychologen kunnen elk afzonderlijk hun profiel wijzigen c.q. bijhouden, en door verwijzen naar de eigen hoofdsite.

www.ggzhouten.nl
Ares
Datkanwel (Logo & site)
Aangeleverd door de betreffende personen, nabewerkt door Datkanwel

www.thebv.nl – Site The BV

Website voor The BV / Tom Huizinga Enterprises.

De website is geschikt gemaakt voor bezoek met tablet & telefoon (responsive).

www.thebv.nl
Increat
Studio Maren Bruinwww.baukje-exler.nl – Site kunstenares Baukje Exler

Website kunstenares Baukje Exler. De site bevat veel beeld van haar werk, dat toegankelijk is gemaakt door gebruik van accordion galleries. Per pagina kan een achtergrondkleur en een aparte headerfoto worden ingesteld door de klant.

Gantry / Hydrogen (responsive)
www.baukje-exler.nl
Datkanwel
Aangeleverd

Kom er achter wat wel kan. Vraag direct een offerte aan, of laat met u meedenken in een vrijblijvend gesprek.

 • datkanwel
 • 06 3377 5958
 • info@datkanwel.nl
 • Grenadadreef 3B
 • 3563 HE Utrecht

Ja, ik ga akkoord met verwerken van mijn persoonlijke gegevens door datkanwel.nl zoals bescheven in de privacyverklaring.

Privacyverklaring Datkanwel

Datkanwel, gevestigd aan Grenadadreef 3B, 3573HE te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • Datkanwel
 • http://localhost:8888/datkanwel
 • Olav Kaspers
 • Grenadadreef 3B,
 • 3573HE te Utrecht
 • tel. +31 (0)6 33 77 59 58

Datkanwel is de eenmanszaak van Olav Kaspers. Ook voor kwesties rond AVG is hij te bereiken via info@datkanwel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Datkanwel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@datkanwel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen/motivering verwerking persoonsgegevens

 • Afhandelen van uw betaling
 • Bellen of e-mailen indien nodig voor onze dienstverlening aan u
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Goederen en diensten bij u afleveren
 • Wegens wettelijke verplichting, zoals bij onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Datkanwel laat besluiten door computerprogramma’s of -systemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, niet gebeuren zonder tussenkomst van Datkanwel (Olav Kaspers) zelf.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Datkanwel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, en wegens wettelijke verplichting (factuurgegevens).

Delen persoonsgegevens met derden

Datkanwel verstrekt uw gegevens uitsluitend waar nodig voor uitvoering van onze overeenkomst met u, of i.v.m. een wettelijke verplichting. Met betreffende bedrijven / instanties sluiten wij een bewerkersovereenkomst om het niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid bij hen te handhaven. Datkanwel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Datkanwel gebruikt alleen (technische en functionele) cookies waarvoor uw toestemming niet is vereist. Desgewenst kunt u uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat en/of oude cookies verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, en om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Datkanwel. Dergelijke verzoeken stuurt u naar: info@datkanwel.nl, met daarbij een kopie van uw paspoort ter identificatie. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart, ter bescherming van uw privacy. Onze reactie volgt binnen vier weken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Datkanwel neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan, zoals

 • Het niet puliekelijk bekend maken van de door Datkanwel gebruikte systemen, software en methoden voor zover deze kennis een risico voor de beveiliging er van inhoudt.
 • een beveiligde internetverbinding (TLS)
 • techniek (DKIM, SPF en DMARC) tegen e-mails ten onrechte uit onze naam
 • techniek (DNSSEC) tegen omleiding naar een vals IP-adres

Klachten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Olav Kaspers via info@datkanwel.nl.
Ook heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Privacyverklaring Datkanwel.nl

datkanwel.nl, gevestigd aan Grenadadreef 3B, 3573HE te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Item 1

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Doel en grondslag verwerken persoonsgegevens

Geautomatiseerde besluitvorming

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen